Oproep tot grote protestactie tegen het dumpen van staalslakken in de Oosterschelde op zondag 23 augustus!

411_actie

Als er nu niets gebeurt dreigt het onderwaterleven van Nationaalpark de Oosterschelde ernstig in gevaar te komen! Iedereen die de natuur een warm hart toe draagt roepen wij op om samen met ons tijdelijk de Zeelandbrug te blokkeren. Waarom? Om zo landelijke aandacht te krijgen voor ons ongenoegen over de plannen van Rijkswaterstaat voor het storten van grote hoeveelheden staalslakken om de dijken onder water, de zogenoemde vooroevers, te verstevigen.

Veiligheid staat bij ons ook voorop
Heel belangrijk! Wij protesteren niet tegen het versterken van deze vooroevers, maar alleen tegen de aard van het materiaal dat daarvoor gebruikt wordt!

Ondoordachte plannen
Dat Rijkswaterstaat na protesten van en overleg met verschillende personen en instanties die de belangen van de natuur behartigen, is teruggekomen van haar oorspronkelijke plan om fosforslakken te gebruiken, zien als een tegemoetkoming. Maar tegelijk laat Rijkswaterstaat met deze stap zien dat de plannen totaal ondoordacht zijn. Het lijkt er ook op dat het economische aspect (kostprijs van het materiaal) zwaarder weegt dan de nog onbekende effecten van het gebruik van staalslakken.

Onafhankelijke rapporten
Er duiken steeds meer binnenlandse en buitenlandse rapporten over het materiaal dat Rijkswaterstaat wil gebruiken, de staalslakken dus. Uit deze rapporten blijkt duidelijk het kwalijke effect voor het milieu. In sommige rapporten wordt het gebruik ten zeerste afgeraden, ook in veel minder kwetsbare gebieden dan het natuurpark Oosterschelde.

Wat is een staalslak?
Het begrip staalslak kan ruim geïnterpreteerd worden. Staalslak wil zeggen dat het hoofdbestanddeel staal is, maar een staalslak kan ook andere metalen bevatten. De samenstelling van de staalslakken schijnt ook per hoogoven te wisselen en hangt af van de erts waarvan het een afvalproduct is. In onderzoeksrapporten is ook sprake van uitlogen: het proces waarbij het materiaal langzaam chemisch uiteenvalt en stoffen in de waterkolom vrijkomen.

Schade is al waarneembaar
Op een proefperceel bij Schelpenhoek waar Rijkswaterstaat al staalslakken heeft gedumpt, is dit proces al waarneembaar. Bovendien is daar al te zien dat er niet alleen rode roest van ijzerbestanddelen vrijkomt maar ook dat de staalslakken gifgroene deeltjes afgeven. Dit is bijzonder verontrustend en wij hebben dan ook grote twijfels of Rijkswaterstaat beseft waar zij mee bezig is.

MER aangevraagd
Inmiddels heeft de stichting Submarines bij Gedeputeerde Staten van Zeeland het verzoek neergelegd om het storten van staalslakken in de Wester- en Oosterschelde stop te zetten. Submarines heeft tevens verzocht om een Milieu Effect Rapportage.
Al deze ontwikkeling willen wij kracht bijzetten en in de hoop landelijke aandacht te krijgen is gekozen voor deze vorm van demonstratie.

De actie zelf
Het plan is om zondag vanaf 13:30 uur onder aan de Zeelandbrug tot en met de parkeerplaats van het restaurant te verzamelen. Om 14:00 uur zullen wij met zo veel mogelijk mensen over de rijbaan richting het ophaalgedeelte lopen. Ondertussen zullen er flyers worden uitgedeeld aan de dan aanwezige automobilisten om hen te informeren over het doel van onze betoging. Vanaf het water kunnen vissers en watersporters door luid claxonneren hun ongenoegen laten blijken. Bij de ophaalbrug zullen een paar korte toespraken worden gehouden. Daarna zal getracht worden enkele spandoeken aan de brug te hangen zodat voor iedereen duidelijk is wat onze eisen zijn en de nieuwsmedia hun plaatjes kunnen maken. Vervolgens wordt de brug weer vrijgegeven en kan er onder aan de brug op de duikplaats nog worden nagepraat.

Personen en organisaties die deze actie op dit moment ondersteunen
Submarines, Stichting Sepiaproject, Biologische werkgroep van de NOB, Dos Winkel, DuikeninBeeld.tv, Get Wet Maritiem, Duiken in het web, Evert v.d. Zande (Mosselvisser), Jan Van Westenbrugge (Kreeftenvisser), Witte Boulevard, Waterworld, Underwater Magic Publications & Translations, Cor Kuyvenhoven.

petitie_banner

Veel meer informatie over de vooroeververdediging, staal- en fosforslakken vind je op de centrale pagina (van Duikeninbeeld.tv). De informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.